Φυσικά Πρόσωπα

Λογιστικά χρηστικά άρθρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα

Τα άρθρα αυτά αφορούν κυρίως μισθωτούς συνταξιούχους ανέργους. Μπορείτε να ενημερωθείτε για κοινωνικά επιδόματα συνταξιοδοτικά θέματα και για την φορολογία εισοδήματος.

Δείτε περισσότερα
Ο λογιστής σας on-line

Επιχειρήσεις

Λογιστικά και φορολογικά χρηστικά άρθρα που αφορούν επιχειρήσεις

Στα άρθρα αυτά οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για τις αλλαγές τις φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Δείτε περισσότερα
ΕΣΠΑ Δανεια Χρηματοδότηση

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Άρθρα σχετικά με την χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Τα άρθρα αυτά αφορούν προγράμματα ΕΣΠΑ και για τις νεοσύστατες και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μέσα από τα προγράμματα αυτά οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την ρευστότητα τους.

Δείτε περισσότερα