Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA για ελεύθερους επαγγελματίες. Ηλεκτρονική τιμολόγηση eLogistirio Δωρεάν δοκιμή 7 ημέρες . Πρόγραμμα για ηλεκτρονική τιμολόγηση στό MyData Online

Πρόγραμμα Τιμολόγησης myDATA

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA για ελεύθερους επαγγελματίες. Ηλεκτρονική τιμολόγηση eLogistirio Δωρεάν δοκιμή 7 ημέρες

Εφαρμογή τιμολόγησης myDATA eLogistirio

Εφαρμογή τιμολόγησης myDATA eLogistirio

Εφαρμογή τιμολόγησης myDATA eLogistirio-Τα στοιχεία που ανεβαίνουν mydata

Τι είναι η Ηλεκτρονική τιμολόγηση mydata στο elogistirio

Η Διαβίβασης σε συγκεκριμένο χρόνο, τιμολογίων και Α.Π.Υ ( στις περιπτώσεις εξαίρεσης από Φ.Η.Μ ), οδηγεί αρκετές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό (software), για να τιμολογούν και να εκδίδουν αποδείξεις ή τιμολόγια.
Η Ηλεκτρονική τιμολόγηση  στο elogistirio μπορεί να έχει απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA για άμεση αποστολή τιμολογίων και αποδείξεων. Η Τιμολόγηση μπορεί να γίνει από παντού, εφόσον η επιχείρηση χρησιμοπιεί cloud εφαρμογές.

Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Ο Πάροχος διαβιβάζει με ευθύνη του υποχρεωτικά μόνο τη σύνοψη και δυνητικά τους χαρακτηρισμούς των παραστατικών που αυθεντικοποιεί. Αντίθετα από τα ERP διαβιβάζονται ταυτόχρονα, με ευθύνη της επιχείρησης, υποχρεωτικά η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός εκάστου παραστατικού.

Τι κερδίζει η επιχείρηση όταν χρησιμοποιεί Ηλεκτρονική τιμολόγηση mydata στο elogistirio

Η επιχείρηση που χρεισιμοποιεί πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο elogistirio δεν χρειάζεται να  διαβιβάσει τιμολόγια. Συνεπώς εκδίδει παραστατικά που αντιστοιχούν με τους Τύπους Παραστατικών Α1 και Α2.  Αντίθετα οι επιχειρήσεις που έχουν ERP έχουν ταυτόχρονα την υποχρέωση έκδοσης και διαβίβασης.

Τι ανεβάζει στο mydata ο πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Ο Πάροχος διαβιβάζει υποχρεωτικά μόνο τα παραστατικά που εκδίδει η επιχείρηση και όχι το σύνολο  των Τύπων Παραστατικών του Παραρτήματος της Α.1138/2020, ενώ τα ERP διαβιβάζουν όλους τους Τύπους Παραστατικών του Παραρτήματος της Α.1138/2020

Κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαδικασία υποβολής Δηλώσεων

Η επιχείρηση που θα επιλέξει υπηρεσίες παρόχων ψηφιακής έκδοσης στοιχείων για την έκδοση παραστατικών εσόδων, μπορεί να λαμβάνει και τα φορολογικά κίνητρα, που προβλέπει ο νόμος. Τα κίνητρα τα λαμβάνει η επιχείρηση και στην περίπτωση που η επιχείρηση εκδίδει αποκλειστικά παραστατικά είτε χονδρικών, είτε λιανικών συναλλαγών.

Τα Κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον Εκδότη είναι :

  •  Μείωση του χρόνου παραγραφής από πέντε (5) σε τρία (3) έτη. Στην περίπτωση Επιχείρησης – Εκδότη σημαίνει ότι τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 θα παραγραφούν σε τρία (3), αντί σε πέντε (5). Συγκεκριμένα :Το 2020 παραγράφεται 31/12/2024, το 2021 παραγράφεται 31/12/2025 και το 2022 παραγράφεται 31/12/2026.
  • Προσαύξηση κατά 100% των αρχικών δαπανών αγοράς εξοπλισμού και λογισμικού
  • Προσαύξηση κατά 100% της δαπάνης για την αμοιβή του Παρόχου κατά το πρώτο φορολογικό έτος
    επιλογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
  • Μείωση του χρόνου επιστροφής φόρου από ενενήντα (90) σε σαράντα πέντε (45) ημέρες
Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο elogistirio υλοποιείται από την TIMOLOGIC

Τimologic – Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Mydata της επιχείρησής σας