Πότε ξεκίνησε το πρόγραμμα χαμηλότοκων δανειων μικρών επιχειρήσεων

Xαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στις 23/4/2021 το μεσημέρι η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων. Την διαχείριση του όποιου έχει αναθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF).

Ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορά

Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας. Με την τήρηση των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.Το πρόγρμμα χαμηλότοκα δάνεια μικρών επιχειρήσεων αφορά όλα τα είδη επιχειρήσεων. Ατομικές Ομόρρυθμες Ετερρόρυθμες εταιρείες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές και λοιπές.

Τι προυπολογισμό έχει το πρόγραμμα

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σχεδιάζεται να χορηγηθούν περίπου 500 εκ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού. Ωστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Ποιες είναι οι εγγυήσεις που δίνει το ταμείο

Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου και τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις  31/12/2023.

Πως γίνεται το αίτημα χρηματοδότησης

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται αρχικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr/mis και κατόπιν στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank. Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλεφωνικό κέντρο 801 11 36 300 (από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από 9:00 έως 16:30) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoepan@mou.gr.

Από που χρηματοδοτείται το πρόγραμμα

Xαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

ΕΣΠΑ Δανεια Χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ Δανεια Χρηματοδότηση Xαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις