ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 70% ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΣΠΑ

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσει το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για υφιστάμενες επιχειρήσεις με επιδότηση 70%. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές ,που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

Δικαιούχοι της επιδότησης ΕΣΠΑ

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις περιοχές:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι επιχειρήσεις δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και να διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ πριν την υποβολή της αίτησης.

Επιδοτούμενοι δαπάνες:

 • Κτιριακά και Περιβάλλων χώρος
 • Εξοπλισμός και μηχανήματα
 • Εξοπλισμός πληροφορικής
 • Ιστοσελίδα,e-shop και λογισμικά
 • Μεταφορικά μέσα
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης
Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Προϋποθέσεις και Υποχρεώσεις:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν επενδυτικό σχέδιο όπου θα πληρούνται τα παρακάτω:

 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που θα περιλαμβάνονται στο παράρτημα με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της πρόσκλησης
 • Να περιλαμβάνει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Να περιλαμβάνει τη δημιουργία τουλάχιστον μιας νέας θέσης εργασίας (ισοδύναμο Ετήσιας Μονάδας Εργασίας) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Επιπλέον δεσμεύονται:

 • Μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση του επενδυτικού σχεδίου, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτηριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στο εκάστοτε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται/αξιολογούνται/βαθμολογούνται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων τα οποία θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση.

Σε περίπτωση που θέλετε να ενημερωθείτε επιπλέον ή επιθυμείτε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία του φακέλου σας, πατήστε εδώ.


*** Μη χάσετε την ευκαιρία για έκπτωση 20% του κόστους υποβολής – ισχύει για περιορισμένο αριθμό ενδιαφερόμενων και για συγκεκριμένο διάστημα (έως 30/10/2023) ***

Για υποβολές επικοινωνήστε:

Email : info@consultlab.gr

Phone : (+30) 6957148052

wevbsite: https://consultlab.gr/

CONSULT LAB-ELOGISTIRIO

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.