Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης online

Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης online

60.00

Περιλαμβάνει:
1) Παραστατικά ανεβασμα σε cloud
2) Τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων
3) Υποβολή ΦΠΑ
4) Ενημέρωση ΜΥΦ και πλατφόρμα MYDATA
5) Υποβολή φορολογίας εισοδήματος Ε3-Ε1-Ε2
6) Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης με σύμβουλο

Υπολογισμός φόρου ατομικής επιχείρησης  πατήστε εδώ

Περιγραφή

Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης online

Το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό της ατομικής επιχείρησης είναι ότι κυριαρχεί το προσωπικό στοιχείο στην διαχείριση της επιχείρησης. Με αποτέλεσμα ο επιτηδευματίας να ευθύνεται για την πορεία της επιχείρησης του εις ολόκληρο σε περίπτωση ζημιάς. Στην περίπτωση αυτή φέρει την υποχρέωση να καλύψει όλες της υποχρεώσεις της εταιρείας με την προσωπική του περιουσία.

Παρακάτω περιγράφουμε μερικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ατομικής επιχείρησης καθώς την διαδικασία της έναρξης. Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης online

Πίνακας φορολογίας ατομικής επιχείρησης (Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης online)

Τα κέρδη της ατομικής επιχείρησης φορολογούνται με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Κλίμακα Εισοδήματος Φορολογικός
συντελεστής
Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισοδήματος Σύνολο Φόρου
1-10000 9% 900 € 10.000 € 900 €
10000-20000 22% 2.200 € 20.000 € 3.100 €
20000-30000 28% 2.800 € 30.000 € 5.900 €
30000-40000 36% 3.600 € 30.000 € 9.500 €
40000-Υπερβάλλον 44%

Πίνακας Φορολογίας Εισοδήματος Ατομικής Επιχείρησης (Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης online)

Το ποσό του τέλους επιτηδεύματος που θα πληρώνει η ατομική – προσωπική επιχείρηση:

 • Το ποσό του τέλος επιτηδεύματος είναι εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως. Επιπλέον στην περίπτωση  ύπαρξης υποκαταστήματος εξακόσια (600) ευρώ ετησίως για κάθε υποκατάστημα.

Σε περίπτωση σύμβασης με μέχρι τρία (3) φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων από ένα (1) φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος:

 • Πρώτη περίπτωση η επιχείρηση να είναι σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους. Στην περίπτωση αυτή πληρώνει τετρακόσια (400) ευρώ για κάθε έτος ετησίως
 • Δεύτερη περίπτωση η επιχείρηση να είναι σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό πάνω από  200.000 κατοίκους. Στην περίπτωση αυτή πληρώνει τετρακόσια (500) ευρώ ετησίως και επιπλέον τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα αντίστοιχα. Επιπροσθέτως σε περίπτωση έναρξης ή διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στην χρήση, η εφορία υπολογίζει το τέλος επιτηδεύματος ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας μέσα στην χρήσης.

Εξαίρεση από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος εφόσον :

 • εάν δεν έχει υπερβεί τα πρώτα πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών,
 • εάν υπάρχει αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%)
 • αν ασκείτε τη δραστηριότητά σας σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους,
 • εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, όπου δεν εφαρμόζεται η εν λόγω εξαίρεση (αναλυτικά οι εξαιρέσεις αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν.3986/2011).

Ποια είναι η  διαδικασία της έναρξης ?

Για την έναρξη της ατομικής επιχείρησης (Δικαιολογητικά) προσκομίζουμε στην Δ.Ο.Υ. τα εξής δικαιολογητικά:

 • Μισθωτήριο ηλεκτρονικό από taxis εφόσον το έχουμε κάνει αποδοχή,
 • δεύτερον βεβαίωση εγγραφής του ασφαλιστικού φορέα Ε.Φ.Κ.Α..
 • τα έντυπα εφορίας Δ211,Μ1,Μ2 και Μ7 και τέλος καταθέτουμε τα δικαιολογητικά στο τμήμα του μητρώου της εφορίας που ανήκουμε. Επιπλέον σε περίπτωση που θέλουμε να προσθέσουμε και άλλους καδ το έντυπο Μ6 ή δεύτερο Δ211.

Δ211,M1,Μ2, Μ6,Μ7  Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης online

Γιατί να κάνω έναρξη ατομικής επιχείρησης ?

 1. Οι επιχειρήσεις με μικρό τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ μπορούν να μην έχουν Φ.Π.Α.. Με το άρθρο 39 του κώδικα ΦΠΑ  για τις μικρές επιχειρήσεις που δηλώνουν συνολικά ακαθάριστα ετήσια έσοδα έως 10.000 μπορούν να μην έχουν ΦΠΑ.
 2. Μία ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μπορεί να συστεγαστεί με άλλη. Ως αποτέλεσμα να έχει χαμηλό ενοίκιο. Στην περίπτωση που επιλέξει να συστεγαστεί τότε οι κοινές δαπάνες των επιχειρήσεων αυτών επιμερίζονται στα λογιστικά τους Βιβλία.
 3. Άλλος ένας λόγος είναι ότι μπορεί να έχει έδρα την οικεία του επιτηδευματία. Στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης το τεκμαρτό ενοίκιο από την ιδιόχρηση το βρίσκω  με τον πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με τον συντελεστή 3%.
 4. Η ατομική επιχείρηση σε περίπτωση που εμφανίσει ζημία μπορεί να την μεταφέρει και να την συμψηφίσει με επιχειρηματικά κέρδη. Η μεταφορά ζημιάς είναι διαδοχική για τα επόμενα 5 έτη.
 5. Έχει μειωμένο τον φορολογικό συντελεστή από το πρώτο κλιμάκιο συντελεστών κατά 50% για 3 έτη. Η μείωση ισχύσει εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της είναι μικρότερα από 10.000 ευρώ ετησίως.
 6. Ο επιχειρηματίας έχει χαμηλό κόστος ασφαλιστικών εισφορών εφόσον επιλέξει χαμηλή ασφαλιστική κλάση ενώ μπορεί κάποιος να δει τον πινάκα των ασφαλιστικών εισφορών που μπορεί να επιλέξει ο επιτηδευματίας εδώ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι νέοι επιτηδευματίες ή οι νέες ατομικές επιχειρήσεις έχουν τις ακόλουθες φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις:

 • Ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας μειώνεται κατά 50% και συγκεκριμένα στο 4,5% για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
 • Οταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο μισό και συγκεκριμένα στο 27,5%.
 • Απαλλάσσονται από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος για τα πέντε πρώτα χρόνια από την έναρξη επιτηδεύματος.
 • Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα είναι μικρότερα των 10.000 ευρώ.
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της ατομικής επιχείρησης

Ειδικότερα, όσοι προχωρούν στην έναρξη δραστηριότητας πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Εκτός από τις εκπτώσεις υπάρχουν και υποχρεώσεις. Για το εισόδημα από την επιχειρηματική δραστηριότητα οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος και συγκεκριμένα τα έντυπα Ε1 και Ε3. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες:

 • Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.
 • Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.
 •  Εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

 • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας, όπως αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
 • Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.
 • Πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων.
 • Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (αναλυτικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες αναφέρονται στο άρθρο 23 του ΚΦΕ).

Το φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού προστεθούν σε αυτό τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Τι κάνω μετά την έναρξη εργασιών – εταιρείας

Καταρχάς μετά την έναρξη ατομικής επιχείρησης πρέπει να δούμε τις υποχρεώσεις που έχει η εταιρεία. Η πρώτη υποχρέωση είναι αν με την δραστηριότητα την οποία κάνω εάν πρέπει να αγοράσω ταμειακή μηχανή ή όχι. Εάν δηλαδή ξεκινήσω να πουλάω λιανικά σε ιδιώτες εμπορεύματα την συναλλαγή αυτή την κάνω υποχρεωτικά με την  χρήση της ταμειακής μηχανής ή του φορολογικό μηχανισμό.

Σημειώνουμε ότι η επιχείρησή επιλέγει την χρήση ταμειακής ή φορολογικού ανάλογα με τις ανάγκες της. Όταν μία μικρή επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση για απογραφή στις 31/12 δεν είναι απαραίτητο να αγοράσει φορολογικό μηχανισμό. Δηλαδή εάν τα ακαθάριστα έσοδα της μέσα στην χρήση δεν υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ δεν διενεργεί στις 31/12 απογραφή. Στην συνέχεια πρέπει να βγάλει υποχρεωτικά επαγγελματικό λογαριασμό και να αγοράσει τερματικό συναλλαγών pos.

Υποχρέωση για δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού

Μετά την έναρξη εταιρείας πρέπει να δηλώσω επαγγελματικό λογαριασμό. Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλει στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους χίλια (1000) ευρώ.Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν των προθεσμιών πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.

Η προθεσμία δήλωσης του επαγγελματικού λογαριασμού είναι ένας μήνας από την έναρξη εταιρείας. Ο υπόχρεος δηλώνει τον iban με τη μορφή αυτή και στην συνέχεια οι Παρόχοι Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 επιβαιωνουν την ύπαρξη του. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση του.

Υποχρέωση για τερματικό pos

Υποχρέωση για εγκατάσταση τερματικού pos για την αποδοχή πληρωμών με κάρτα έχουν ορισμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και εταιρειών. Ειδικότερα οι εταιρείες αυτές πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες – καταναλωτές. Η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά όσους από τους παραπάνω πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητες (Β2Β συναλλαγές).

Για παράδειγμα, ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι και μηχανολόγοι μηχανικοί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μόνο σε εταιρίες, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν τερματικό POS.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

 

Title