Επιχειρήσεις

 • Περιλαμβάνει:
  1) Παραστατικά ανεβασμα σε cloud
  2) Τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων
  3) Υποβολή ΦΠΑ
  4) Ενημέρωση ΜΥΦ και πλατφόρμα MYDATA
  5) Υποβολή φορολογίας εισοδήματος Ε3-Ε1-Ε2
  6) Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης με σύμβουλο
  Λεπτομέρειες Details
 • Το πακέτο περιλαμβάνει:
  • Από 1 έως 20 παραστατικά ανεβασμα σε cloud
  • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων
  • Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψεων υπηρεσιών (Φ5)
  • Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (Φ4)
  • Ενημέρωση πλατφόρμα MYDATA
  • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος Ε3-Ε1-Ε2-Ν
  • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης
  Λεπτομέρειες Details
 • To πακέτο περιλαμβάνει:
  • Από 1 έως 50 παραστατικά ανεβασμα σε cloud
  • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων
  • Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψεων υπηρεσιών (Φ5)
  • Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (Φ4)
  • Ενημέρωση πλατφόρμα MYDATA
  • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος Ε3-Ε1-Ε2-Ν
  • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης
  Λεπτομέρειες Details
 • Το πακέτο περιλαμβάνει:
  • Από 1 έως 100 παραστατικά ανεβασμα σε cloud
  • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων
  • Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις, παροδόσεις)
  • Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψεων υπηρεσιών (Φ5)
  • Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (Φ4)
  • Ενημέρωση πλατφόρμα MYDATA
  • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος Ε3-Ε1-Ε2-Ν
  • Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολογηση
  • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης
  Λεπτομέρειες Details
 • Το πακέτο περιλαμβάνει:
  •  Από 1 έως 150 παραστατικά ανεβασμα σε cloud
  • Ενημέρωση και τήρηση Βιβλίου εσόδων εξόδων
  • Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις, παροδόσεις)
  • Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψεων υπηρεσιών (Φ5)
  • Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (Φ4)
  • Ενημέρωση πλατφόρμα MYDATA
  • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος Ε3-Ε1-Ε2-Ν
  • Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολογηση
  • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης
  Λεπτομέρειες Details
 • Πλήρης φορολογική κάλυψη για αγρότες ειδικού καθεστώτος Περιλαμβάνει:
  • Ηλεκτρονική αποστολή και καταχώριση τιμολογίων
  • Επισκόπηση εσόδων-εξόδων
  • Υπενθύμιση πληρωμών
  Λεπτομέρειες Details
 • Περιλαμβάνει:
  • Μισθοδοσία για 1 άτομο
  • Εργανη
  • Υποβολή ΑΠΔ
  • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης με σύμβουλο
  Λεπτομέρειες Details
 • Το πακέτο περιλαμβάνει:
  • Τήρηση Βιβλίου, ταμείου, σύνταξη ισολογισμού, λογιστική παρακολούθηση λογαριασμών.
  • Από 1 έως 20 παραστατικά ανέβασμα σε cloud
  • Δημοσιότητα – δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ
  • Υποβολή ενδοκοινοτικών πινάκων VIES – INTRASTAT.
  • Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
  • Ενημέρωση πλατφόρμα MYDATA
  • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος
  • Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολόγηση επιχείρησης
  • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης
  Λεπτομέρειες Details

Title