ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Aφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. Μη επιστρεπτέα ενίσχυση έως 100.000€ για τις επιχειρήσεις εστίασης.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

ΠΟΟΙΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ] x 365 x 7%. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας. Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση. Επιχειρήσεις. εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.  Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα. Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων 31-7-2021 προκειμένου να ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και θα πραγματοποιείται με την υποβολή. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ