Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΕΣΠΑ για έναρξη επιχείρησης με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία για νέους έως 29 ετών

Ξεκινούν οι υποβολές για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών
ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν με γοργούς ρυθμούς καθώς η διάρκεια των υποβολών είναι πολύ μικρή. Υποβολές μέχρι 03/10/2022.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος ΟΑΕΔ-ΕΣΠΑ για έναρξη επιχείρησης

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά δυνητικούς δικαιούχους που θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να:

 • Είναι άνεργοι και να έχουν εγγραφεί στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 29 ετών
 • Βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
 • Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν
  συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης
 • Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν
  δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που
  έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το
  πρόγραμμα
 • Έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσει
Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Ποια είναι τα κριτήρια εκλεξιμότητας

Επιπλέον των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων, θα πρέπει να τηρηθούν και οι παρακάτω όροι συμμετοχής τους. Αναλυτικότερα θα χρειαστεί:

 • Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από
  την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ένταξης πράξεων στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4430/2016 (Α΄ 32)

Ποιο είναι το ποσό της χρηματοδότησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ και καταβάλλεται σε τρείς δόσεις, όπως αναλύεται παρακάτω. Δηλ.:

 • 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης
 • 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών
 • 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6μηνών
  Σύνολο επιδότησης: 18.400,00
Για υποβολές επικοινωνήστε:

Email : info@consultlab.gr

Phone : (+30) 6957148052

wevbsite: https://consultlab.gr/

  CONSULT LAB-ELOGISTIRIO

  Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

  Ο λoγιστής σας online
  Δείτε περισσότερα

  Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

  ο λογιστής σας online
  Δείτε περισσότερα

  Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

  Ο λογιστής σας online
  Δείτε πεισσότερα

  Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

  Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.