Για την έναρξη της ατομικής επιχείρησης (Δικαιολογητικά) προσκομίζουμε στην Δ.Ο.Υ. που υπαγόμαστε τα εξής δικαιολογητικά:

1) Μισθωτήριο ηλεκτρονικό από taxis εφόσον το έχουμε κάνει αποδοχή.

2) Βεβαίωση εγγραφής του ασφαλιστικού φορέα Ε.Φ.Κ.Α.

3) Έντυπα εφορίας Μ1,Μ2,Μ6 και Μ7.

το έντυπο Μ6 το συμπληρώνουμε σε περίπτωση που βάλουμε πάνω από έξι Κ.Α.Δ.

M1,Μ2, Μ6,Μ7  Έναρξη ατομικής επιχείρησης (Δικαιολογητικά)

Εναρξη ατομικής επιχείρησης Δικαιολογητικά

Εναρξη ατομικής επιχείρησης Δικαιολογητικά