Το πακέτο περιλαμβάνει:
  • Από 1 έως 100 παραστατικά ανεβασμα σε cloud
  • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων
  • Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις, παροδόσεις)
  • Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψεων υπηρεσιών (Φ5)
  • Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (Φ4)
  • Ενημέρωση πλατφόρμα MYDATA
  • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος Ε3-Ε1-Ε2-Ν
  • Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολογηση
  • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης