Περιλαμβάνει:
1) Από 1 έως 50 παραστατικά ανεβασμα σε cloud
2) Τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων
3) Υποβολή ΦΠΑ και ενδοικοινοτικών πινάκων Φ4-Φ5
4) Ενημέρωση ΜΥΦ και πλατφόρμα MYDATA
5) Υποβολή φορολογίας εισοδήματος Ε3-Ε1-Ε2-Ν
6) Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης με σύμβουλο