Περιλαμβάνει:
  • Μισθοδοσία για 1 άτομο
  • Εργανη
  • Υποβολή ΑΠΔ
  • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης με σύμβουλο