Πλήρης φορολογική κάλυψη για αγρότες ειδικού καθεστώτος
Περιλαμβάνει:

  • Ηλεκτρονική αποστολή και καταχώριση τιμολογίων
  • Επισκόπηση εσόδων-εξόδων
  • Υπενθύμιση πληρωμών