Περιλαμβάνει:
1) Παραστατικά ανεβασμα σε cloud
2) Τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων
3) Υποβολή ΦΠΑ
4) Ενημέρωση ΜΥΦ και πλατφόρμα MYDATA
5) Υποβολή φορολογίας εισοδήματος N-Ε3-Ε1-Ε2
6) Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης με σύμβουλο