Περιλαμβάνει:
1) Παραστατικά ανεβασμα σε cloud
2) Τήρηση Ισοσυγίου, αποτελεσμάτων χρήσης
3) Υποβολή ΦΠΑ
4) Ενημέρωση ΜΥΦ και πλατφόρμα MYDATA
5) Υποβολή φορολογίας εισοδήματος
6) Δημοσίευση Ισολογισμού ΓΕΜΗ
7) Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης με σύμβουλο