Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος υποβάλλουν αίτηση επιστροφής του Φ.Π.Α. από την 1η Μαρτίου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

  • Δικαιούνται να λαμβάνουν επιστροφή του Φ.Π.Α.  που επιβάρυνε τις αγορές των αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών. Οι δαπάνες αυτές πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αγροτική δραστηριότητα ασκούν όσοι έχουν από παραγωγή αγροτικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

Ποιο είναι το πόσο της επιστροφής του Φ.Π.Α. που δικαιούνται να εισπράξουν.

  • Το ποσό επιστροφής Φ.Π.Α. είναι το 6% επί της αξίας των των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιήσει σε επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες στο Φ.Π.Α.. Ως αξία των παραδιδόμενων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα παραστατικά.

Δείτε εδώ τις φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτών ειδικού καθεστώτος.

 

Είστε αγρότης ειδικού καθεστώτος ζητήστε προσφορά από το elogistirio.gr

logo elogistirio.gr

elogistirio.gr Τακτοποιήστε όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις σας online, με απλές διαδικασίες και δείτε αναλυτικά τα οικονομικά σας στοιχεία με ένα click του ποντικιού σας. Διαλέξτε τώρα το πακέτο υπηρεσιών που σας ταιριάζει.