Πότε μπορείτε να ενταχθείτε στο ειδικό καθεστώς αγροτών

  • Εάν λάβατε επιδότηση κατώτερη των 5.000 ευρώ κατά το κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος και
  • Εάν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποιήσατε προς οποιοδήποτε πρόσωπο πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής  σας και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ.

Βιβλία και στοιχεία που τηρεί  για τον αγρότη ειδικού καθεστώτος

  • Ως αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, δεν έχετε υποχρέωση να τηρείτε βιβλία και για τις πωλήσεις των προϊόντων σας.  Να εκδίδετε τιμολόγια, καθώς αυτά τα εκδίδουν οι αγοραστές.
  • Να εκδίδετε παραστατικά διακίνησης όταν διακινείτε αγροτικά προϊόντα, καθώς δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε τα αποθέματά σας(διακίνηση,παράδοση,αποστολή).

Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών

  • Όταν είστε αγρότης ειδικού καθεστώτος έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε ηλεκτρονικά, μια ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών, δηλαδή ένα αρχείο για όλο το χρόνο, η οποία να περιλαμβάνει όλα τα τιμολόγια και τις αποδείξεις, ανεξάρτητατης απαλλαγής ή όχι από την ενημέρωση βιβλίων.
  • Δεν χρειάζεται να υποβάλλετε συγκεντρωτική κατάσταση πελατών.

Δείτε περισσότερα εδώ

Είστε αγρότης και χρειάζεστε λογιστή ζητήστε προσφορά εδώ

Αγρότες

Αγρότες