Φορολογική δήλωση με αναδρομικά μισθωτών-συνταξιούχων

Τα αναδρομικά που καταβάλλονται σε μισθωτούς, φορολο­γούνται όχι στο έτος που εισπράττονται αλλά στο έτος που αφορούν (που ανάγονται). Για να φορολογηθούν τα αναδρο­μικά πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικές  και τροποποιητικές δηλώσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, τα οποία φορολογούνται με την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων του έτους που αφορούν (ανάγονται), ανεξάρτητα αν πρόκειται για αναδρομικά από κύριες ή επικουρικές συντάξεις ή από μέρισμα ασφαλιστικών εισφορών.

Πως μπορούν να έχουν δοθεί τα αναδρομικά μισθωτών-συνταξιούχων

Τα αναδρομικά μπορεί να έχουν δοθεί βάσει νόμου, απόφασης δικαστηρίου ή συλλογικής σύμβασης, να αφορούν καθυστερη­μένα συντάξεων, αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ. (Α 1034/2022 ΑΑΔΕ).

Ποια είναι η Προθεσμία φορολογικής δήλωσης των αναδρομικών

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν μισθωτοί ή συνταξιούχοι με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους (31-12) στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντά­ξεων (Α 1034/2022 ΑΑΔΕ).

Δόσεις φόρου αναδρομικών

Οφειλές από φόρο εισοδήματος και πρόστιμα που προκύπτουν από τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών, μπο­ρούν, μετά από αίτηση, να ρυθμίζονται από 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις (άρθρο τρίτο ΠΝΠ 29-1-2022, ν. 4890/2022).

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και παραγραφή για Φορολογική δήλωση με αναδρομικά μισθωτών-συνταξιούχων

Είναι συχνό φαινόμενο να επιδικάζονται μετά από δικαστικές αποφάσεις αναδρομικά ποσά για επιδόματα, μισθούς, κ.λπ. σε προγενέστερα χρόνια και μάλιστα σε έτη που έχουν παραγραφεί. Εγείρεται λοιπόν το ερώτημα, αν για παράδειγμα μέσα στο φορολογικό έτος 2014 έχουν επιδικαστεί σε κάποιον φορολογούμενο αναδρομικά ποσά και πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις που ανάγονται σε έτη που έχουν παραγραφεί, τότε υποχρεούται να υποβάλει τις σχετικές συμπληρωματικές δηλώσεις ο φορολογούμενος;

Η απάντηση είναι ναι, υποχρεούται, διότι με τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις ουσιαστικά σταμάτησε ο χρόνος παραγραφής και επομένως πρέπει να γίνουν όλες οι συμπληρωματικές δηλώσεις εισοδήματος με την αναγραφή των σχετικών ποσών που επιδικάστηκαν στα έτη που αυτά ανάγονται. Χρειάζεται όμως προσοχή στα ποσά των τόκων που τυχόν έχουν επιδικαστεί, διότι οι τόκοι φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται, λόγω του γεγονότος ότι το δικαίωμα είσπραξής τους αποκτήθηκε με την έκδοση και εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

 

 

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας