Υπόχρεοι  υποβολής φορολογικής δήλωση το 2022

Υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωση το 2022 είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και αποκτούν εισοδήματα φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα. Τα εισοδήματα αυτά μπορεί να είναι  πραγματικά ή τεκμαρτά. Άρα υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2022 όσοι έχουν τις εξής 2 προϋποθέσει:

  • Είναι πάνω από 18 χρονών
  • Έχουν οποιοδήποτε εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο

Μέχρι πότε πρέπει να έχουν γεννηθεί για να είναι υπόχρεοι  υποβολής φορολογικής δήλωση το 2022

Υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση είναι αυτοί που έχουν εισοδήματα και έχουν γεννηθεί μέχρι 31-12-2002.

Αν είναι είναι προστατευόμενα μέλη

Όσοι είναι πάνω από 18 ετών έχουν γεννηθεί μέχρι 31-12-2002. Είναι προστατευόμενα (εξαρτώμενα) μέλη (π.χ. φοιτητές) και έχουν οποιαδήποτε εισοδήματα υποχρεούνται να υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση.

Αν έχουν τεκμήρια

Αν είναι πάνω από 18 ετών και το εισόδημα που έχουν είναι μόνο από τεκμήρια π.χ. χρήση σπιτιού, αυτοκινήτου κλπ. υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση.

Αν έχουν εισόδημα που φορολογήθηκε

Όταν είναι άνω των 18 ετών και αποκτούν εισόδημα που έχει ειδή φορολογηθεί. Το εισόδημα αυτό μπορεί και να απαλλάσσεται από τον φόρο. Στην περίπτωση αυτή έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση ανεξάρτητα εάν είναι εξαρτώμενα μέλη ή όχι. Για παράδειγμα ένα μικρό ποσό εισοδήματος από τόκους τραπεζικών καταθέσεων.

Οι άνεργοι

Όλοι οι άνεργοι πού είναι πάνω από 18 ετών και έχουν οποιοδήποτε εισόδημα είναι Υπόχρεοι υποβολής φορολογική δήλωση το 2022.  Αν δεν έχουν εισόδημα δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Σημειώνεται ότι εισόδημα θεωρείται και ένα μικρό ποσό από τόκους καταθέσεων.

Οι αλλοδαποί

Όλοι οι αλλοδαποί που είναι πάνω από 18 ετών, το 2021 έμεναν στην Ελλάδα και απέκτησαν οποιαδήποτε εισοδήματα υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

Υποβάλλουν όλοι οι επαγγελματίες

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης (επαγγέλματος) υποχρεούνται κάθε χρόνο να υποβάλουν δήλωση.

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.  Το πραγματικό εισόδημα μπορεί να φορολογείται με την κλίμακα π.χ. ενοίκια. Επίσης μπορεί να φορολογηθεί αυτοτελώς π.χ. τόκοι ή να είναι απαλλασσόμενο της φορολογίας.

Ποιοι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση

Αντίθετα οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού όταν δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση. Για παράδειγμα αποκτούν τεκμαρτό εισόδημα επειδή έχουν ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο, ένα σκάφος κλπ και έρχονται το καλοκαίρι για διακοπές. Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που αγόρασαν ακίνητο ή αγόρασαν αυτοκίνητο στην Ελλάδα κλπ και δεν απέκτησαν πραγματικό εισόδημα.

Μη υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης

Για φορολογούμενους, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογία εισοδήματος,  γίνεται δεκτό το εξής

  • Ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει την μη υποχρέωση υποβολής δήλωσης με την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 στην Εφορία (ΑΑΔΕ 1138225/20-09-2018)

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην εκπρόθεσμη δήλωση μη υπόχρεου

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην εκπρόθεσμη υποβολής φορολογικής δήλωσης εκ παραδρομής χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (Υπ. Οικ. ΔΕΔ 4009/2018)

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων

Δεν θεωρείται ελλιπής η δήλωση που δεν έχει στοιχεία στα οποία η Φορολογική διοίκηση μπορεί να έχει πρόσβαση από άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Η φορολογική δήλωση μοναχών

Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν κεκαρμένοι (κουρεμένοι) μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς. Για το χρονικό διάστημα που διατηρούν αυτήν την ιδιότητα, εφόσον αυτοί δεν είναι πάνω από 9.500 €.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

E-logistirio.gr  ο λογιστής σας online.

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.