Υποβολή στοιχείων ενοικίασης ακινήτων υποχρεωτικά μέσωΊντερνετ

Στην περίπτωση ενοικίασης ακίνητου (σπίτια, οικόπεδα κλπ.) σε τρίτους οι εκμισθωτές δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών ενοικιάσεων μέσω ίντερνετ. Η δήλωση αυτή των ακινήτων είναι ανεξάρτητη από το ύψος του ενοικίου που θα συμφωνήσει ο εκμισθωτής με τον μισθωτή. Στην περίπτωση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων την δήλωση των πληροφοριακών στοι­χείων μίσθωσή ακίνητά την υποβάλλει ο δια­χειριστής.

 Περίπτωση ενοικίαση γεωργικών ακινήτων

Σε περίπτωση  ενοικίασης γεωργικών ακινήτων (χωραφιών κλπ.), έχουμε την δυνατότητα να μην υπαβάλλουμε στοιχεία ενοικίασης ακινήτων εφόσον το ενοί­κιο είναι μεγαλύτερο από 80 ευρώ το μήνα (ΠΟΑ 1162/2018).

Πότε υποβάλλουν τα συμφωνητικά ενοικίασης ακινήτων

Τα στοιχεία για τα συμφωνητικά ενοίκιασα ακινήτων τα υποβάλλούν υποχρεωτικά μέσω Ίντερνετ οι εκμισθωτής (ιδιο­κτήτης) ή διαχειριστή μέσα στον επόμενο μήνα από την έναρξη τηs ενοικίασης. Μετά την υποβολή στοιχείων ενοικίασης ακινήτων από τον εκμισθωτή δεν πληρώνει πρόστιμο σε καμία περίπτωση ο ενοικιαστής. Είτε ο μισθωτής κάνει αποδοχή ή μη το ηλεκτρονικό μισθωτήριο της δήλωσης στοιχείων ενοικίασης ακινήτων (Πολ 1162/2018)

Ενοικίαση ακινήτων σε αλλοδαπούς

  • Αναφορικά με την ενοικίαση ακινήτων (επιπλωμένων ή μη δωματίων ή διαμερισμάτων ή κατοικιών),
  • σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, με διάρκεια ενοικίασης έως 3 μήνες ανά έτος,
  • χωρίς την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών,

διευκρινίζουμε ότι για την καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης  περιουσίας κατά την υποβολή στοιχείων ενοικίασης ακινήτων

  • Ο εκμισθωτής δεν καταχωρεί  το ΑΦΜ του ενοικιαστή, αλλά καταχωρεί το αριθμό του αλλοδαπού διαβατηρίου,
  • η διεύθυνση και η χώρα προέλευσης.
  • Επίσης, καταχωρεί ο εκμισθωτής το ΑΦΜ του ενοι­κιαστή σε περιπτώσεις εξάμηνά ενοικίασης σε αλλοδαπούς φοιτητές με το πρόγραμμα ERASMUS (ΠΟΑ 1230/2015).

Τι κάνουμε στην περίπτωση λύσης μίσθωσης

Με την λύση της μίσθωσης  δεν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια. Αυτός που εισπράττει το ενοίκιο, αν θέλει, μπορεί, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, να δηλώσει ότι το ακίνητό του είναι προς διάθεση (ΠΟΛ 1162/2018).

Όταν ο μισθωτής ακινήτου είναι φοιτητής

Κριτήριο είναι αν νοικιάζει ο γονέας ή ο ίδιος ο φοιτητής. Εφόσον στο συμφωνητικό συμβάλλεται ο γονέας, τότε καταχω­ρούμε στον μισθωτή τον ΑΦΜ του γονέα. Αν συμβάλλεται ο φοιτητής καταχωρούμε μισθωτή το φοιτητή.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

 

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.