Τι κάνω μετά την έναρξη εργασιών (εταιρείας)

Καταρχάς μετά την έναρξη εργασιών (εταιρείας) πρέπει να δούμε τις υποχρεώσεις που έχει η εταιρεία. Η πρώτη υποχρέωση είναι αν με την δραστηριότητα την οποία κάνω εάν πρέπει να αγοράσω ταμειακή μηχανή ή όχι. Έαν δηλαδή ξεκινήσω να πουλάω λιανικά σε ιδιώτες εμπορεύματα την συναλλαγή αυτή την κάνω υποχρεωτικά με την  χρήση της ταμειακής μηχανής ή του φορολογικό μηχανισμό. Σημειώνουμε ότι η επιχείρησή επιλέγει την χρήση ταμειακής ή φορολογικού ανάλογα με τις ανάγκες της. Δηλαδή μία μικρή επιχείρηση που δεν έχει υποχρέωση για απογραφή στις 31/12 δεν είναι απαραίτητο να αγοράσει φορολογικό μηχανισμό. Δηλαδή εάν τα ακαθάριστα έσοδα της μέσα στην χρήση δεν υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ δεν διενεργεί στις 31/12 απογραφή. Στην συνέχεια πρέπει να βγάλει υποχρεωτικά επαγγελματικό λογαριασμό και να αγοράσει τερματικό συναλλαγών pos.

Υποχρέωση για δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού

Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλει στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους χίλια (1000) ευρώ.Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν των προθεσμιών πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Συνεπώς είναι επιτακτική η υποχρέωση του η έκδοση επαγγελματικού λογαριασμού. Ο υπόχρεος δηλώνει τον iban με τη μορφή αυτή και στην συνέχεια οι Παρόχοι Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση του.

Υποχρέωση για τερματικό pos

Υποχρέωση για εγκατάσταση τερματικού pos για την αποδοχή πληρωμών με κάρτα έχουν ορισμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και εταιρειών. Ειδικότερα οι εταιρείες αυτές πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες – καταναλωτές. Η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά όσους από τους παραπάνω πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητες (Β2Β συναλλαγές). Για παράδειγμα, ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι και μηχανολόγοι μηχανικοί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μόνο σε εταιρίες, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν τερματικό POS.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ