Τιμές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών διπλολογραφικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας

€ 200/ μήνα

Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (1 έως 20 παραστατικά) Αφορά Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ατομικές, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες υπόχρεες σε διπλογραφικό σύστημα τήρησης Βιβλίων

 • Τήρηση Βιβλίου, ταμείου, σύνταξη ισολογισμού, λογιστική παρακολούθηση λογαριασμών.

 • Από 1 έως 20 παραστατικά ανέβασμα σε cloud

 • Δημοσιότητα – δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ

 • Υποβολή ενδοκοινοτικών πινάκων VIES – INTRASTAT.

 • Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
 • Ενημέρωση πλατφόρμα MYDATA

 • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος

 • Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολόγηση επιχείρησης

 • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης

Για αγορά πακέτου πατήστε εδώ

€300 / μήνα

Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (1 έως 50 παραστατικά) Αφορά Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ατομικές, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες υπόχρεες σε διπλογραφικό σύστημα τήρησης Βιβλίων

 • Τήρηση Βιβλίου, ταμείου, σύνταξη ισολογισμού, λογιστική παρακολούθηση λογαριασμών.

 • Από 1 έως 50 παραστατικά ανέβασμα σε cloud
 • Δημοσιότητα – δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ

 • Υποβολή ενδοκοινοτικών πινάκων VIES – INTRASTAT.

 • Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
 • Ενημέρωση πλατφόρμα MYDATA

 • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος

 • Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολόγηση επιχείρησης

 • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης

Για αγορά πακέτου πατήστε εδώ

Προνομιακό πακέτο

€ 450 / μήνα

Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (1 έως 100 παραστατικά) Αφορά Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ατομικές, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες υπόχρεες σε διπλογραφικό σύστημα τήρησης Βιβλίων

 • Τήρηση Βιβλίου, ταμείου, σύνταξη ισολογισμού, λογιστική παρακολούθηση λογαριασμών.

 • Από 1 έως 100 παραστατικά ανεβασμα σε cloud

 • Δημοσιότητα – δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ

 • Υποβολή ενδοκοινοτικών πινάκων VIES – INTRASTAT.

 • Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

 • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος

 • Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολόγηση επιχείρησης

 • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης

Για αγορά πακέτου πατήστε εδώ

Τιμές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών διπλολογραφικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας

€ 600/ μήνα

Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (από 1 έως 150 παραστατικά) Αφορά Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ατομικές, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες υπόχρεες σε διπλογραφικό σύστημα τήρησης Βιβλίων

 • Τήρηση Βιβλίου, ταμείου, σύνταξη ισολογισμού, λογιστική παρακολούθηση λογαριασμών.

 • Από 1 έως 150 παραστατικά ανέβασμα σε cloud

 • Δημοσιότητα – δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ

 • Υποβολή ενδοκοινοτικών πινάκων VIES – INTRASTAT.

 • Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
 • Ενημέρωση πλατφόρμα MYDATA

 • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος

 • Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολόγηση επιχείρησης

 • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης

Για αγορά πακέτου πατήστε εδώ

€700 / μήνα

Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (1 έως 200 παραστατικά) Αφορά Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ατομικές, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες υπόχρεες σε διπλογραφικό σύστημα τήρησης Βιβλίων

 • Τήρηση Βιβλίου, ταμείου, σύνταξη ισολογισμού, λογιστική παρακολούθηση λογαριασμών.

 • Από 1 έως 200 παραστατικά ανέβασμα σε cloud
 • Δημοσιότητα – δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ

 • Υποβολή ενδοκοινοτικών πινάκων VIES – INTRASTAT.

 • Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
 • Ενημέρωση πλατφόρμα MYDATA

 • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος

 • Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολόγηση επιχείρησης

 • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης

Για αγορά πακέτου πατήστε εδώ

Το πακέτο περιλαμβάνει και τις Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

€ 850 / μήνα

Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (πάνω από 200 παραστατικά) Αφορά Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ατομικές, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες υπόχρεες σε διπλογραφικό σύστημα τήρησης Βιβλίων

 • Τήρηση Βιβλίου, ταμείου, σύνταξη ισολογισμού, λογιστική παρακολούθηση λογαριασμών.

 • Πάνω από 200 παραστατικά ανεβασμα σε cloud

 • Δημοσιότητα – δημοσιεύσεις ΓΕΜΗ

 • Υποβολή ενδοκοινοτικών πινάκων VIES – INTRASTAT.

 • Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

 • Υποβολή φορολογίας εισοδήματος

 • Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολόγηση επιχείρησης

 • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης

Για αγορά πακέτου πατήστε εδώ

€ 20/ μήνα ανά εργαζόμενο

Πακέτο μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο. Αφορά Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ατομικές, Ομμόρυθμες και ετερόρυθμες εταιρείες

 • Μισθοδοσία για 1 άτομο

 • Εργανη
 • Υποβολή ΑΠΔ

 • Λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης

Για αγορά πακέτου πατήστε εδώ