Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικήςκατάρτισης με πιστοποίηση ΟΑΕΔ – Google για 3.000 νέους ανέργους

  • Σήμερα, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικώναιτήσεων συμμετοχής στο δωρεάν εξ αποστάσεως πρόγραμμα επαγγελματικήςκατάρτισης με πιστοποίηση. Η νέα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίαςΟΑΕΔ-Google Ελλάδας που, ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητεςκαι την Απασχόληση, συνεργάζονται για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, τηνεπαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.
  • Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονικήαίτηση συμμετοχής τους έως και την Κυριακή, 4 Απριλίου 2021 και ώρα 23:59. Στοχεύοντας στην ενίσχυση και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικούδυναμικού, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δωρεάν κατάρτιση 3.000 ανέργων σετέσσερεις θεματικές ενότητες που οδηγούν στην απόκτηση των εξής πιστοποιητικών:IT Support Specialist Certificate (τεχνική υποστήριξη πληροφορικής)UXDesignerCertificate (σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη)Project Manager Certificate (διαχείρισηέργου)Data Analyst Certificate (ανάλυσηδεδομένων)
  • Τα προσφερόμενα πιστοποιητικά κατάρτισης παρέχονται αποκλειστικά στα αγγλικά. Κάθεωφελούμενος θα πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον μία θεματική ενότητα, αλλά εάνεπιθυμεί μπορεί να ολοκληρώσει όλες τις θεματικές ενότητες.Η κατάρτιση παρέχεται μέσωτης πλατφόρμας Coursera και με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας, οωφελούμενος θα λαμβάνει αυτόματα το αντίστοιχο πιστοποιητικό – βεβαίωσηολοκλήρωσης.
  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, έως29 ετών, αποφοίτους τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώσεις Αγγλικήςγλώσσας και υπολογιστών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής της ΠρόσκλησηςΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο www.oaed.gr

Πως γίνεται η αίτηση

  • Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες →Δωρεάν παροχή στο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης ΕπαγγελματικήςΚατάρτισης με Πιστοποίηση για ανέργους.Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, θα ακολουθήσει ηαξιολόγησή τους και στη συνέχεια θα σταλεί στους ωφελούμενους email του ΟΑΕΔ μεοδηγίες, σχετικά με την εγγραφή και παρακολούθηση του προγράμματος. Η ημερομηνίαλήξης των διαδικτυακών μαθημάτων και συνολικά του προγράμματος είναι Τρίτη, 30Νοεμβρίου 2021.Τέλος, με την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος και εφόσον πληρούν τιςλοιπές προϋποθέσεις, οι ωφελούμενοι άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουνσε πρόγραμμα επιδοτούμενης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, το οποίο σχεδιάζεινα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο επόμενοδιάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοποτου Οργανισμού www.oaed.gr

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ