Πως φορολογείται η αποζημίωση των απολυόμενων

Κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργα­σίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαι­ούχο τη* αποζημίωσης φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (άρθρο 15 ν. 4172/2013). Είναι αφορολόγητη η αποζημίωση των απολυόμενων μέχρι 60.000 ευρώ. Για το ποσό πάνω από τις 60.000 ευρώ γίνεται παρακρά­τηση με συντελεστή από 10% μέχρι 30% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Η παρακράτηση γίνεται κατά την πλη­ρωμή στο δικαιούχο. Το ποσό της αποζημίωσης δεν προστίθεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα για να φορολογηθεί. Συμπληρώνεται πάνω στη δήλωση για κάλυψη τεκμηρίου τώρα ή στο μέλλον.

 

Κλιμάκιο αποζημίωσης σε (ευρώ) Φορολογικός συντελαστής (%)
0-60.000 0%
60.0001-100.000 10%
100.0001-150.000 20%
150.001-Υπερβάλλον 30%

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

E-logistirio.gr  ο λογιστής σας online.