Τι θεωρείται αγροτικό εισόδημα προς φορολόγηση

Αγροτική δραστηριότητα είναι η κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν από τους κλάδους της της αγροτικής οικονομίας. Στην αγροτική οικονομία εντάσσονται οι δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζουν το ερώτημα Τι θεωρείται αγροτικό εισόδημα προς φορολόγηση:

  • Φυτική οικονομική δραστηριότητα
  • Ζωική οικονομική δραστηριότητα
  • Η δραστηριότητα της θαλάσσιας αλιείας
  • Η δραστηριότητα της σπογγαλιείας
  • Η δραστηριότητα της οστρακαλιείας
  • Η δραστηριότητα της της αλιείας των εσωτερικών υδάτων
  • Η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας

Όλες οι παραπάνω οικονομικές αγροτικές δραστηριότητες αποσκοπούν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αγροτική δραστηριότητα είναι η επαγγελματική δραστηριότητα στην διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW. Το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, φορολογείται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.

Παραγωγή ενέργειας μέχρι 10 KW

Απαλλάσσονται από φόρο τα κέρδη που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και οι ατομικές πού μικρές επιχειρήσεις για την παράγωγη ενέργειας μέχρι 10 KW. Η απαλλαγή προέρχεται από την διάθεση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μετά την ένταξη στους στο ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Αγροτουριστικές μονάδες

Αγροτική δραστηριότητα είναι και η επαγγελματική δραστηριότητα της λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων. Κατά την άποψη της διοίκησης η δραστηριότητα αυτή δεν φορολογείται ως αγροτική δραστηριότητα αλλά φορολογείται ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οικοτεχνία

Από την 01/01/2017 και μετά, η δραστηριότητα της οικοτεχνίας όπως ορίζεται στις διατάξεις του νόμου περιλαμβάνεται για φορολογικούς σκοπούς στην έννοια της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εισφορά δακοκτονίας

Η εισφορά δακοκτονίας είναι 2% στην αξία του λαδιού που παράγεται. Στις ελιές που πωλούνται χονδρικά είναι 2% στην αξία πώλησης τους με βάση τα το τιμολόγιο.

Βιολογική γεωργία

Οι ελαιοκαλλιεργητές οι οποίοι άσκησαν τους κανόνες της βιολογική γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας.

Αγροτικές εκτάσεις στο έντυπο Ε9

Η αναγραφή αγροτικών εκτάσεων στην στήλη της μονοετούς καλλιέργειας του εντύπου Ε9 δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την ύπαρξη αγροτικού εισοδήματος από τα ακίνητα αυτά.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Η φορολογική αγροτική δήλωση υποβάλλεται εδώ