Ποια πρόσωπα θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη

(άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 4172/13):

 • ο (η) σύζυγος (σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης), εφόσον δεν έχει ίδια (δικά του ή δικά της) φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής, β) τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
 • είναι ανήλικα μέχρι 18 ετών ή
 • ενήλικα μέχρι 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
 • είναι ενήλικα μέχρι 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή
 • υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (για τα οποία αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Α.Φ.Μ.τους,πολ. 1146/29.5.14),
 • τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα ή σε χηρεία, που είναι τα εξής:
 • τα τέκνα του φορολογούμενου,
 • οι αδελφοί και οι αδελφές των δύο συζύγων,
 • οι ανιόντες,
 • τα ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα τέκνα που έχουν μέχρι τρίτο βαθμό συγγένεια με το φορολογούμενο (το σύζυγο ή τη σύζυγο).
 • Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις , δεν θεωρούνται ως εξαρτώμενα μέλη, αν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 4172/13). Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση ενώ δεν θεωρούνται ως “εξαρτώμενα μέλη”, αν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό 6.000 ευρώ (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 4172/13).
 • Για τον προσδιορισμό των παραπάνω ποσών 3.000 ευρώ και 6.000 ευρώ, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος (άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 4172/13): α) η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,
 • το εξωϊδρυματικό επίδομα ή τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

Ποιος γονέας φορολογείται για το εισόδημα των ανήλικων τέκνων

Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης (άρθρο 11 παρ. 4 Ν. 4172/13). Αν οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση, τότε τα ανήλικα τέκνα βαρύνουν τον γονέα με τον οποίο συνοικούν κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους (Εγγρ. 1114289/17.12.07. πολ. 1219/24.6.95).

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.