Έμμισθοι και ημερομίσθιοι  μέχρι 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη συνολικής προϋπηρεσίας
Ημερολογιακά   Έτη Δικαιούμενες ημέρες αδείας

στην 5ήμερη απασχόληση

Δικαιούμενες ημέρες αδείας

στην 6ήμερη απασχόληση

1ο ημερολογιακό έτος 20/12 επί μήνες απασχόλησης

(1,67 ημέρες ανά μήνα)

Προσοχή: γίνεται στρογγυλοποίηση του τελικού γινομένου π.χ.

1,66 + 1,66 = 3,32 =3 και όχι 2+2=4

24/12 επί μήνες απασχόλησης

(2 ημέρες ανά μήνα)

Προσοχή: γίνεται στρογγυλοποίηση του τελικού γινομένου

2ο ημερολογιακό έτος 20/12 επί μήνες απασχόλησης μέχρι την συμπλήρωση του 12μήνου απασχόλησης (1,67 για κάθε μήνα)

& 21/12 επί μήνες απασχόλησης μετά την συμπλήρωση 12μήνου απασχόλησης (1,75 ημέρες για κάθε μήνα)

Προσοχή: γίνεται στρογγυλοποίηση του τελικού γινομένου

24/12 επί μήνες απασχόλησης (2 ημέρες για κάθε μήνα) μέχρι την συμπλήρωση του 12μήνου απασχόλησης

& 25/12 επί μήνες απασχόλησης  μετά την συμπλήρωση 12μήνου απασχόλησης (2,08 ημέρες για κάθε μήνα)

Προσοχή: γίνεται στρογγυλοποίηση του τελικού γινομένου

3ο ημερολογιακό έτος 22 ημέρες 26 ημέρες
Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Έμμισθοι και ημερομίσθιοι  > 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή > 12 έτη συνολικής προϋπηρεσίας
Ημερολογιακά   Έτη Δικαιούμενες ημέρες αδείας

στην 5ήμερη απασχόληση

 

Δικαιούμενες ημέρες αδείας

στην 6ήμερη απασχόληση

1ο ημερολογιακό έτος 25/12 επί μήνες απασχόλησης

(2.08 ημέρες ανά μήνα)

30/12 επί μήνες απασχόλησης

(2.5 ημέρες ανά μήνα)

2ο ημερολογιακό έτος 25/12 επί μήνες απασχόλησης μέχρι την συμπλήρωση του 12μήνου απασχόλησης (2.08 για κάθε μήνα) 30/12 επί μήνες απασχόλησης (2,5 ημέρες για κάθε μήνα)
3ο ημερολογιακό έτος 25 ημέρες 30 ημέρες
Τιμές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών απλογραφικών βιβλίων Β΄ κατηγορίας
Έμμισθοι και ημερομίσθιοι  με συνολική προϋπηρεσία > 25 έτη (βάσει Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 08΄-09΄)
Ημερολογιακά   Έτη Δικαιούμενες ημέρες αδείας

στην 5ήμερη απασχόληση

Δικαιούμενες ημέρες αδείας

στην 6ήμερη απασχόληση

1ο ημερολογιακό έτος 26/12 επί μήνες απασχόλησης

(2,17 ημέρες ανά μήνα)

31/12 επί μήνες απασχόλησης

(2.58 ημέρες για κάθε μήνα)

2ο ημερολογιακό έτος 26/12 επί μήνες απασχόλησης μέχρι την συμπλήρωση του 12μήνου απασχόλησης (2.17 για κάθε μήνα) 31/12 επί μήνες απασχόλησης (2,58 ημέρες για κάθε μήνα)
3ο ημερολογιακό έτος 26 ημέρες 31 ημέρες

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.