Έμμισθοι και ημερομίσθιοι  μέχρι 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη συνολικής προϋπηρεσίας
Ημερολογιακά   Έτη

Δικαιούμενες

ημέρες

αδείας

στην 5ήμερη

απασχόληση

Δικαιούμενες

ημέρες

αδείας

στην 6ήμερη

απασχόληση

Αποδοχές αδείας για κάθε τύπο απασχόλησης Αποδοχές επιδόματος αδείας για κάθε τύπο απασχόλησης
1ο ημερολογιακό έτος 20/12 επί μήνες απασχόλησης

(1,67 ημέρες ανά μήνα)

Προσοχή: γίνεται στρογγυλοποίηση του τελικού γινομένου π.χ.

1,66 + 1,66 = 3,32 =3 και όχι 2+2=4

24/12 επί μήνες απασχόλησης

(2 ημέρες ανά μήνα)

Προσοχή: γίνεται στρογγυλοποίηση του τελικού γινομένου

 2 ημερομίσθια (24/12) για κάθε μήνα απασχόλησης ή 2/25 μισθού Ποσό ίσο με τις αποδοχές αδείας μέχρι τα 13 ημερομίσθια ή μέχρι το 1/2 των μηνιαίων αποδοχών
2ο ημερολογιακό έτος 20/12 επί μήνες απασχόλησης μέχρι την συμπλήρωση του 12μήνου απασχόλησης (1,67 για κάθε μήνα)

& 21/12 επί μήνες απασχόλησης μετά την συμπλήρωση 12μήνου απασχόλησης (1,75 ημέρες για κάθε μήνα)

Προσοχή: γίνεται στρογγυλοποίηση του τελικού γινομένου

24/12 επί μήνες απασχόλησης (2 ημέρες για κάθε μήνα) μέχρι την συμπλήρωση του 12μήνου απασχόλησης

& 25/12 επί μήνες απασχόλησης  μετά την συμπλήρωση 12μήνου απασχόλησης (2,08 ημέρες για κάθε μήνα)

Προσοχή: γίνεται στρογγυλοποίηση του τελικού γινομένου

2 ημερομίσθια (24/12) για κάθε μήνα απασχόλησης ή 2/25 μισθού μέχρι την συμπλήρωση 12μηνου απασχόλησης & 2,08 ημερομίσθια (25/12) για κάθε μήνα απασχόλησης ή 2/25 μισθού μέχρι τη συμπλήρωση 12μήνου απασχόλησης Ποσό ίσο με τις αποδοχές αδείας μέχρι τα 13 ημερομίσθια ή μέχρι το 1/2 των μηνιαίων αποδοχών
3ο ημερολογιακό έτος 22 ημέρες 26 ημέρες 26 ημερομίσθια ή 1 μηνιαίο μισθό 13 ημερομίσθια ή 1/2 μηνιαίων αποδοχών
Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Έμμισθοι και ημερομίσθιοι με προϋπηρεσία > 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή > 12 έτη συνολικής προϋπηρεσίας
Ημερολογιακά   Έτη

Δικαιούμενες

ημέρες

αδείας

στην 5ήμερη

απασχόληση

Δικαιούμενες

ημέρες

αδείας

στην 6ήμερη

απασχόληση

Αποδοχές αδείας για κάθε τύπο απασχόλησης Αποδοχές επιδόματος αδείας για κάθε τύπο απασχόλησης
1ο ημερολογιακό έτος 25/12 επί μήνες απασχόλησης

(2.08 ημέρες ανά μήνα)

30/12 επί μήνες απασχόλησης

(2.5 ημέρες ανά μήνα)

 2,5 ημερομίσθια (30/12) για κάθε μήνα απασχόλησης ή 2,5/25 μισθού Ποσό ίσο με τις αποδοχές αδείας μέχρι τα 13 ημερομίσθια ή μέχρι το 1/2 των μηνιαίων αποδοχών
2ο ημερολογιακό έτος 25/12 επί μήνες απασχόλησης μέχρι την συμπλήρωση του 12μήνου απασχόλησης (2.08 για κάθε μήνα) 30/12 επί μήνες απασχόλησης (2,5 ημέρες για κάθε μήνα) 2,5 ημερομίσθια (30/12) για κάθε μήνα απασχόλησης ή 2,5/25 μισθού Ποσό ίσο με τις αποδοχές αδείας μέχρι τα 13 ημερομίσθια ή μέχρι το 1/2 των μηνιαίων αποδοχών
3ο ημερολογιακό έτος 25 ημέρες 30 ημέρες 30 ημερομίσθια ή 30/25 του μηνιαίου μισθού 13 ημερομίσθια ή 1/2 μηνιαίων αποδοχών
Τιμές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών απλογραφικών βιβλίων Β΄ κατηγορίας
Έμμισθοι και ημερομίσθιοι  με συνολική προϋπηρεσία > 25 έτη (βάσει Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 08΄-09΄)
Ημερολογιακά   Έτη

Δικαιούμενες

ημέρες

αδείας

στην 5ήμερη

απασχόληση

Δικαιούμενες

ημέρες

αδείας

στην 6ήμερη

απασχόληση

Αποδοχές αδείας για κάθε τύπο απασχόλησης Αποδοχές επιδόματος αδείας για κάθε τύπο απασχόλησης
1ο ημερολογιακό έτος 26/12 επί μήνες απασχόλησης

(2,17 ημέρες ανά μήνα)

31/12 επί μήνες απασχόλησης

(2.58 ημέρες για κάθε μήνα)

 2,58 ημερομίσθια (31/12) επί μήνες απασχόλησης ή 2,58/25 μισθού Ποσό ίσο με τις αποδοχές αδείας μέχρι τα 13 ημερομίσθια ή μέχρι το 1/2 των μηνιαίων αποδοχών
2ο ημερολογιακό έτος 26/12 επί μήνες απασχόλησης μέχρι την συμπλήρωση του 12μήνου απασχόλησης (2.17 για κάθε μήνα) 31/12 επί μήνες απασχόλησης (2,58 ημέρες για κάθε μήνα) 2,58 ημερομίσθια (31/12) για κάθε μήνα απασχόλησης ή 2,58/25 μισθού Ποσό ίσο με τις αποδοχές αδείας μέχρι τα 13 ημερομίσθια ή μέχρι το 1/2 των μηνιαίων αποδοχών
3ο ημερολογιακό έτος 26 ημέρες 31 ημέρες 31 ημερομίσθια ή 31/25 του μηνιαίου μισθού 13 ημερομίσθια ή 1/2 μηνιαίων αποδοχών

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.