Πότε ξεκινάει το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών

Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00,ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών. Είναι μία πρωτοβουλία απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων. Δύνεται Ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00.

Ποιο είναι το ποσό της ενίσχυσης στο νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων 18-29 ετών

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800€και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής. Η 1ηδόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.Η 2ηδόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης. Η 3ηδόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Πρέπει να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Πως γίνεται η αίτηση στο πρόγραμμα

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Πρέπει να υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η αίτηση γίνεται στην διεύθυνση www.ependyseis.gr

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 2020».

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr

Χρειάζεστε λογιστή  για την υλοποίηση του προγράμματος δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Πρόγραμμα ανέργων ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα ανέργων ΟΑΕΔ