Εισοδήματα που μειώνουν τα τεκμήρια

Πιο συγκεκριμένα τα ποσά αυτά λειτουργούν του φορολογούμενου και μειώνουν τον φόρο ο οποίος  θα προκύψει με βάση τα τεκμήρια. Για να γίνουν δεκτά αυτά τα ποσά πρέπει να υπάρχουν ανάλογα τα δικαιολογητικά τα οποία τα αποδεικνύουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω Εισοδήματα που μειώνουν τα τεκμήρια.

Ποσά από πώληση περιουσίας, δάνεια κτλ. μειώνουν τα τεκμήρια

Τα δάνεια, για τη μείωση της δαπάνης των τεκμηρίων να θα πρέπει να υπάρχουν και τα ανάλογα έγγραφα τα οποία να έχουν βέβαιη ημερομηνία. Όταν για τα δάνεια υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό, το συμφωνητικό πρέπει να το έχουμε υποβάλει. Αν έχει γίνει συμβολαιογραφικό έγγραφο, πρέπει να υπάρχει το έγγραφο αυτό. Αν το δάνειο το λάβαμε από επιχείρηση πρέπει να έχουμε βεβαίωση της επιχείρησης. Άλλα εισοδήματα που μειώνουν τα τεκμήρια είναι τα παρακάτω.

Δάνειο από το  εξωτερικό για κάλυψη τεκμηρίου

Αν η σύμβαση δανείου γίνει στο εξωτε­ρικό για να μπορεί να καλύψει τεκμήριο, χρειάζεται θεώρηση από τον αρμόδιο πρόξενο και επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Ως δικαιολογητικό θα πρέπει να υπάρχει επίσημο στοιχείο που να φαίνεται η ημερομηνία είσπραξης του δανείου (ΠΟΛ 1076/2015).

Καταναλωτικά δάνεια

Επειδή τα καταναλωτικά δάνεια δεν λαμβάνονται για συγκε­κριμένο σκοπό, μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων καθώς και για το σχηματισμό κεφαλαίου προηγουμένων ετών (Υπ. Οικ. 1118087/2-12-2008). Το καταναλωτικό δάνειο είναι εισόδημα που μειώνει τα τεκμήρια.

Εισόδημα από πώληση περιουσιακού στοιχείου

Πώληση περιουσιακού στοιχείου κινητού (π.χ. αυτοκινήτου)  ή ακίνητου (π.χ. σπίτι, οικόπεδο κ.λ.π.)  σημαίνει κάλυψη τεκμηρίου. Σ ε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο δικαιολογητικό. Για παράδειγμα στην πώληση ακινήτου υπάρχει  συμβολαιογραφική πράξη ως δικαιολογητικό. Ενώ στην πώληση αυτοκινήτου μπορεί να γίνει με μια απλή υπεύθυνη δήλωση.

Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ

Τα κέρδη από λαχεία, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟ­ΚΕΡ και από παρόμοια παιχνίδια μπορεί να τα χρησιμοποιεί  ο φορολογούμενος για την κάλυψη τεκμηρίων. Αφού λάβουμε  υπόψη τα καθαρά ποσά και εφόσον  προηγούμενα αφαιρέσουμε τον φόρο σε όσες περιπτώσεις οφείλετε. Επίσης αφαιρούμε, τα ποσά που πλήρωσε μέσα στη χρήση για τη συμμε­τοχή του σε αυτά τα παιχνίδια (Υπ. Οικ. 1087965/29-10-2008). Για να κάνει δεκτά αυτά τα ποσά η φορολογική αρχή, πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του αρμόδιου φορέα που έδωσε τα χρήματα στο φορολογούμενο που τα κέρδισες.

Όταν προσκομίζεται από τον φορολογούμενο ονομαστική βεβαίωση κερδών στην οποία γράφεται και η παρακράτηση φόρου που έγινε, τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τη συμμετοχή του στα παιχνίδια ίου « ΟΠΑΠ Α.Ε.», μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό των τεκ­μηρίων, αφού πρώτα μειωθούν με τα ποσά που καταβλήθηκαν στη διάρκεια τηε χρήσηε για τη συμμετοχή στα παιχνίδια αυτά (ΔΕΔ 911/15-3-2019).

Κέρδη από το «Πάμε στοίχημα»

Ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί ότι το (σημαντικό) χρηματικό ποσό που βρέθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό του δεν αποτελεί αύξηση της περιουσίας του από άγνωστη πηγή, αλλά προέρχεται από κέρδη του από νόμιμο παιγνίδι, όπως το «πάμε στοίχημα». Δεν χρειάζεται να έχει συμπεριλάβει τα κέρδη αυτά στην δήλωσή του το έτος που τα κέρδισε επειδή δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά περιουσιακό στοιχείο/κεφάλαιο και φορολο­γούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 2961/2001 της φορολογίας κεφαλαίου (ΣΤΕ 1896/2018).

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

 

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.