Εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση σε συγγενείς

Όταν το ακίνητο έχει παραχωρηθεί δωρεάν, υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα. Το ύψος του τεκμαρτού εισοδήματος ανέρχεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που παραχωρήθηκε δωρεάν. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού ισχύει και όταν πρέπει να προσδιοριστεί εισόδημα σε ακίνητο που ιδιοχρησιμοποιείται.

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου σε συγγενείς

Απαλλάσσονται από το φόρο το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την δωρεάν παραχώρηση χρήσης κύριας κατοικίας μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα από τον ιδιοκτήτη προς ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς. Σημειώνεται ότι ανιόντες συγγενείς είναι οι γονείς, οι παππούδες, οι προπαππούδες. Κατιόντες συγγενείς είναι τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα. Οι συγγενείς μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου. Δηλαδή να είναι ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Ο λογιστής σας online

Μόνο κύρια κατοικία

Τονίζεται ότι η κατοικία της οποίας γίνεται η δωρεάν παραχώρηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια και όχι ως δευτερεύουσα ή εξοχική. Αν η επιφάνεια της είναι πάνω από 200 τ.μ. υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα στην επιφάνεια που αντιστοιχεί στα πάνω από 200 τ.μ. και το εισόδημα αυτό τον ιδιοκτήτη της στην δήλωση του.

Αν το ακίνητο που παραχωρείται δωρεάν σε οποιονδήποτε, χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη κ.λ.π. Υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για ολόκληρη την επιφάνεια του ακινήτου.

Παραχώρηση ακινήτων

Απαλλάσσεται πέραν του φόρου εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ.. Η κατοικία αυτή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Τιμές λογιστή – Τιμοκατάλογος λογιστικών υπηρεσιών απλογραφικών βιβλίων Β΄ κατηγορίας

Αγρότες ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση

Ειδικά για όσους ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς

  • Ανιόντες (γονείς, παππούδες)
  • Κατιόντες (παιδιά, εγγόνια) και
  • Συζύγους

Αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες και κάθε είδος κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

Παραχώρηση χρήσης σε άλλα πρόσωπα

Σημειώνεται ότι υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση χρήσης κατοικιών προς άλλα πρόσωπα όσα τετραγωνικά και αν είναι αυτές. Γίνεται υπολογισμός, συμπληρώνεται το τεκμαρτό εισόδημα πάνω στην δήλωση και φορολογείται κανονικά. Το ύψος του τεκμαρτού εισοδήματος ανέρχεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που παραχωρήθηκε δωρεάν.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρησης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.

Επικοινωνήστε μαζί μας