Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό

Η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό δεν είναι υποχρεωτική η εκχώρηση τους στην Τράπεζα της Ελλάδας. Πρέπει να δικαιολογεί τον τρόπο απόκτησης των εισοδημάτων αυτών στο εξωτερικό. Περιπτώσεις που δικαιολογείται η απόκτηση των εισοδημάτων αυτών ειναι π.χ. η πώληση ακινήτου στο εξωτερικό κ.τ.λ.

Για να καταχωρηθούν στην φορολογική δήλωση πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από την τράπεζα ή γενικά από τον αρμόδιο φορέα μέσω του οποίου έχουν εισαχθεί τα κεφάλαια αυτά στην Ελλάδα. Επίσης πρέπει να υπάρχουν τα διακαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόκτηση τους στο εξωτερικό.

Με τι σκοπό προσκομίζονται τα δικαιολογητικά

Η προσκόμιση δικαιολογητικών έχει ως σκοπό να μην χρησιμοποιούνται ποσά από πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που έχει το δικαίωμα. Να μην χρησιμοποιούνται ποσά που προέρχονται από υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις εμπορευμάτων ή αλλες πράξεις προκυμμένου να καλυφθούν τεκμήρια.

Αν πρόκειται για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και το μοναδικό δελτίο έχει μέχρι 22-04-2008 γίνεται δεκτό για την κάλυψη τεκμηρίων.

Ποιοι δεν υποχρεούνται να δικαιολογήσουν που βρήκαν τα κεφάλαια από το εξωτερικό

Από τον νόμο ορίζεται σε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και από ποια πρόσωπα, δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί η απόκτηση των κεφαλαίων του εξωτερικού. Τα πρόσωπα αυτά είναι:

  • Όσοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό
  • Όσοι είχαν μείνει τρία τουλάχιστον χρόνια στο εξωτερικό και η εισαγωγή του ποσού έγινε μέσα σε δύο χρόνια από όταν ήλθαν στην Ελλάδα. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αποκτήσουν αποτεδήποτε περιουσιακό στοιχείο και να καλύξουν το τεκμήριο δαπανών διαβίωσης. Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσουν που βρήκαν τα χρήματα αυτά.
  • Όσοι είχαν μείνει τουλάχιστον πέντε συνεχή χρόνια στο εξωτερικό και το ποσό προέρχεται από καταθέσεις στο όνομα του ενός ή του άλλου ή και των 2 συζύγων. Το ποσό αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα σε υποκατάστημα Ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό ή σε λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ κατά τον χρόνο που έμειναν στο εξωτερικό. Ακόμη αν προέρχεται το ποσό από καταθέσεις που έγιναν μέσα σε ένα χρόνο από όταν ήλθαν στην Ελλάδα ( την μετοικεσία τους) χωρίς το ποσό αυτό να έχει εξαχθεί πάλι στο εξωτερικό.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό

Κάτοικοι εξωτερικού

 

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.