Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού – εργαζόμενοι στο εξωτερικό

Εκτός των άλλων πρέπει να γίνει και φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Δηλαδή πρέπει να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία.

Γιατί να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία

Στην χώρα που είναι φορολογικός κάτοικος κάποιος, εκεί φορολογογείται για το παγκόσμιο εισόδημα του. Οι ΄Ελληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, αν δεν μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν και να φορολογούνται και στην Ελλάδα για όλα τα εισοδήματα που αποκτούν παγκοσμίως.

Τι να κάνει για να αλλάξει την φορολογική του κατοικία

Για να αλλάξει φορολογική κατοικία πρέπει να καταθέσει αίτηση και να ζητήσει την μεταφορά της (ΠΟΛ 1201/2017)

Που πρέπει να κατατεθεί η αίτηση

Η αίτηση κατατίθεται στην εφορία που υποβάλλει την φορολογική του δήλωση.

Μεχρί πότε υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος της αναχώρησης για το εξωτερικό (ΠΟΛ 1201/2017)

Παράδειγμα: Αν κάποιος αναχώρησε για το εξωτερικό μέσα στο 2021 μπορεί να καταθέσει την αίτηση του για μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας μέχρι Πέμπτη 10 Μαρτίου του 2022.

Ποια είναι η διαδικασία της μεταβολής φορολογικής κατοικίας

Όσοι ζητάνε μεταβολή της φορολογικής κατοικίας τους για το 2019, ακολουθούν την διαδικάσία της ΠΟΛ 1201/2017. Για τα προηγούμενα του 2019 χρόνια ακολουθούν την διαδικάσία που ορίζεται στην ΠΟΛ 1177/2014, αλλά με τα δικαιολογιτικά που προβλέπονται στην ΠΟΛ. 1201/2017

Αν γίνει φορολογικός κάτοικος εξωτερικού

Αν η αίτηση γίνει δεκτή και γίνει φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για τα εισοδήματα από το εσωτερικό (την Ελλάδα) αν έχει. Αν δεν έχει πραγματικό (όχι τεκμαρτό) εισόδημα στην Ελλάδα δεν υποχρεώνεται να υποβάλλει φορολογική δήλωση. Συνήθως όμως δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου στην Ελλάδα για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Αν δεν γίνει φορολογικός κάτοικος εξωτερικού

Αν δεν γίνει φορολογικός κάτοικος εξωτερικού τότε φορολογέιται στη  Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα του. Αν κάποιος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και αποκτάει εισοδήματα π.χ. από ενοίκια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από εργασία, πρέπει να δηλώσει όλα τα εισοδήματα του στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την χώρα που αποκτήθηκαν. Η φορολογία των εισοδημάτων από το εξωτερικό δεν είναι η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Εξαρτάται από τη χώρα προέλευσης και τι ορίζεται στη διμερή σύμβαση φορολογίας της Ελλάδος με ξένο κράρος.

Απόρριψη μεταφοράς κατοικίας

Η άσκηση των ένδικων μέσων σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος από την Δ.Ο.Υ. μεταφοράς φορολογικής κατοικίας γίνεται απευθείας στο Στε. Η αίτηση γίνεται μέσα σε 60 μέρες από την κοινοποίηση της απόρριψης. Στην απορριπτική απόφαση πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι αυτή δεν προσβάλλεται με την υποβολή ενδικοφανής προσφυγής στη ΔΕΔ αλλά με την υποβολή αίτησης ακύρωσης ενώπιο του Στε (ΠΟΛ 1234/2018).

Φορολογική κατοικία

Η διευθυνση επίλυσης διαφορών ΔΕΔ είναι αναρμόδια να κρίνει διαφορά που προκύπτει εξαιτίας της άρνησης του αρμόδιου προισταμένου της ΔΟΥ να ικαμοποιήσει αίτημα φορολογούμενου για την μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας (Στε 2105/2018)

Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού – εργαζόμενοι στο εξωτερικό

Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού – εργαζόμενοι εξωτερικού. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν πραγματικό και όχι τεκμαρτό εισόδημα στην Ελλάδα πρέπει να καταθέσουν την δήλωση τους στην Δ,Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού εφόσον έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο. Ο φορολογικός εκπρόσωπος υπάγεται ως προς την φορολογία σε οποαδήποτε ΔΟΥ.

ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού: Μετσόβου 4 Τ.Κ. 10682 Αθήνα, Ε-mail: doykatex@1850.syzefxis.gov.gr

Ποιοι έχουν υποχρέωση ορισμού φορολογικού εκπροσώπου

Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εκπίπτει στις διατάξεις του κώδικα φορολογικής διαδικασίας και δεν διαθέτει τκ στην Ελλάδα. Υποχρεούται από 1-1-2014 να ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία την Ελλάδα. Στην διεύθυνση του οποίου η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να αποστείλει κάθε είδος αλληλογραφία σχετικά με τον φορολογούμενο (ΠΟΛ 1283/2013)

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Κάτοικοι εξωτερικού

 

 

Ο λογιστής σας on-line

Λογιστικές υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

΄

Φυσικά Πρόσωπα

Δείτε περισσότερα