Αφορολόγητο δωρεών, γονικών παροχών

Κατηγορία Αφορολόγητο
Α. Κατηγορία 800.000 ευρώ (και για χρήματα)
Β. Κατηγορία 30.000 ευρώ
Γ. Κατηγορία 6.000 ευρώ

Στο ποσό που μένει μετά την αφαίρεση του αφορολόγη­του ποσού, επιβάλλεται φόρος, με τη φορολογική κλίμακα που ισχύει. Η κλίμακα είναι διαφορετική για κάθε κατηγορία.

Φορολογία γονικών παροχών-δωρεών χρηματικών ποσών

Κατηγορίες Αφορολόγητων ποσών δωρεών γονικών παροχών Συντελεστής
Α. Κατηγορία Φόρος μετά τη αφαίρεση 800.000,00 ευρώ (σύζυγος, παιδιά, γονείς, εγγόνια κ.λ.π.) 10%
Β. Κατηγορία Φόρος από το πρώτο ευρώ (παππούδες, προ παππούδες, αδέρφια, θείοι, πεθερικά, πατριοί, μητριές γαμπροί, νύφες κλπ) 20%
Γ. Κατηγορία Φόρος από το πρώτο ευρώ (ξαδέρφια, ανίψια, μακρινοί συγγενείς, φίλοι, γνωστοί κλπ.) 40%

Οι γονικές παροχές και οι δωρεές των χρηματικών ποσών αποτελούν τεκμήριο για αυτούς που τα δωρίζουν.

Τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από δωρεές και γονικές παροχές μπορούν να αποτελέσουν ποσά που καλύπτουν τα τεκμήρια για αυτούς που τις λαμβάνουν. Το ίδιο ισχύει για ποσά από κληρονομιές. Από 1-10-2021 και μετά, η γονική παροχή ή η δωρεά πρός τα πρόσωπα της  Α' κατηγορίας οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, μέχρι 800.000 ευρώ, με τις προϋποθέσει που ορί­ζει ο νόμος. (άρθρο 56 ν. 4839/2021, Ε 2193/2021 ΑΑΔΕ).

Αφορολόγητο δωρεών γονικών παροχών από κληρονομιά περιουσίας

Οι γονικές παροχές και οι δωρεές προς την Α κατηγορία συγγενών (σύζυγος, παιδιά, γονείς, εγγόνια κλπ.) περιουσια­κών στοιχείων και χρηματικών ποσών δεν συνυπολογίζεται στην αιτία θανάτου (από κληρονομιά) απόκτηση περιουσίας (άρθρο 56ο ν. 4839/2021).

Δωρεές γονικές παροχές Ελλήνων εξωτερικού

Για τους Έλληνες υπηκόους, που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό για 20 τουλάχιστον συνεχόμενα χρόνια και δεν έχουν μετεγκατασταθεί κατά τον χρόνο της δωρεάς στην Ελλάδα, τα δωριζόμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται κατά τον χρόνο της δωρεάς στο αξωτερικό, απαλ­λάσσονται από το φόρο δωρεάς (άρθρο 147 ν. 4887/2022).

Προηγούμενες γονικές παροχές και δωρεές

Για τον υπολογισμό του φόρου, οι δωρεές και γονικές παρο­χές που έχουν γίνει μέχρι us 30-9-2021, δεν συνυπολογί­ζονται, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 2961/2001, περί συνυπολογισμού προγενέστερων δωρεών και γονικών παρο­χών (Ε 2193/2021 ΑΑΔΕ).

 

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ
Για έναρξη επιχείρησης δείτε της προφορές μας εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λογιστικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ο λoγιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Λογιστικές υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα

ο λογιστής σας online
Δείτε περισσότερα

Έναρξη επιχείρησης ΄Ιδρυση εταιρείας

Ο λογιστής σας online
Δείτε πεισσότερα

Δες τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου

Στο E-logistirio μπορείς να δεις τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σου και μίλησε με τον εξειδικευμένο μας λογιστή για την πορεία της.