Ανάλυση των δύο τεκμήριων των αυτοκινήτων

Ποια είναι τα δύο τεκμήρια των αυτοκινήτων

  • Το τεκμήριο της αγοράς
  • Το τεκμήριο της συντήρησης και κυκλοφορίας (αντικειμενική δαπάνη).

Επειδή σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα έχουν τεκμήριο, για να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα τεκμήρια αυτοκινήτων θα αναφερθούμε αναλυτικότερα.

Τεκμήριο αγορά αυτοκινήτου

Τεκμήριο αγοράς αποτελούν τα χρήματα που πραγματικά καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για να αποκτήσει το αυτοκίνητο. Τ ο τεκμήριο αυτό υπολογίζεται μία μόνο φορά κατά την αγορά του αυτοκινήτου. Αν το αυτοκίνητο αγοράστηκε και εξοφλήθηκε, τότε το τεκμήριο αγοράς υπολογίζεται ολόκληρο μέσα στην χρήση που αποκτήθηκε. Διαφορετικά υπολογίζεται το μέρος του ποσού που πληρώθηκε.

Τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

Σε αντίθεση με το τεκμήριο αγοράς που εφαρμόζεται μία μόνο φορά το τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας υπολογίζεται κάθε χρόνο εφόσον δεν έχουν κατατεθεί οι πινακίδες. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλα τα οχήματα έχουν τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας.

Σε ποιον υπολογίζεται το τεκμήριο του αυτοκινήτου

Το τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας, των επιβατικών, των μικτής χρήσης και του τύπου JEEP αυτοκινήτων, υπολογίζεται στους κύριους ή κατόχους των αυτοκινήτων.

Αυτοκίνητο με ξένους αριθμούς

Το τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους αυτοκίνητο με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας εφόσον κυκλοφορούν στην Ελλάδα. (ΔΕΔ 1940/14-12-2018)

 Αν το αυτοκίνητο ανήκει σε εταιρεία σε ποιον υπολογίζεται το τεκμήριο

Αν τα επιβατικά αυτοκίνητα ανήκουν σε εταιρεία και έχουν τεκμήριο, το τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας υπολογίζεται:

  • Για την Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) στους εταίρους που συμμετέχουν
  • Για την Ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.) μόνο στους ομόρρυθμους εταίρους
  • Για την (Ε.Π.Ε.) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στον διαχειριστή που είναι ταυτόχρονα και εταίρος. Στους εταίρους εφόσον κανείς από τους διαχειριστές της  (Ε.Π.Ε.) δεν είναι και εταίρος
  • Για την ανώνυμη εταιρεία Α.Ε. στους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους, τους ενταμένους συμβούλους και τους διοικητές.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Ανάλυση των δύο τεκμήριων των αυτοκινήτων

Taxis οχήματα