• Πως γίνεται η αίτηση χωριστής δήλωσης συζύγων

Οι φορολογούμενοι εφόσον το επιθυμούν μπορούν να κάνουν αίτηση χωριστής δήλωσης συζύγων. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με την χρήση των κωδικών taxis. Η αίτηση εφόσον γίνει δεν μπορεί να ανακληθεί. Την αίτηση μπορεί να την υποβάλει οποιοσδήποτε από τους δύο συζύγους ή και οι δύο. Η αίτηση γίνεται εδώ .

  • Τι πρέπει να προσέξουν στην αίτηση χωριστής δήλωσης συζύγων

Εφόσον το ζευγάρι επιλέξει να κάνει χωριστή την αίτηση πρέπει να προσέξει δύο σημαντικά σημεία. Το πρώτο ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς αποδείξεων από την μία δήλωση στην άλλη. Αυτό σημαίνει πως και οι δύο θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει το ποσό των αποδείξεων που χρειάζονται. Το δεύτερο αφορά την κάλυψη τεκμηρίων καθώς δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από την χωριστή δήλωση.

  • Ποιες είναι οι περιπτώσεις χωριστής δήλωσης

Για τις περιπτώσεις όπου ο γάμος θα τελεστεί μέχρι την λήξη τον φορολογικών δηλώσεων η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή. Δεν εισέρχονται στην εφαρμογή των χωριστών φορολογικών δηλώσεων τα μέρη σύμφωνου συμβίωσης. Καθόσον εκ του νόμου τους έχει δοθεί εξαρχής η δυνατότητα για υποβολή κοινών ή χωριστών δηλώσεων. Τα ζευγάρια που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία δεν είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν την αίτηση.

  • Διαφορές στην φορολογική δήλωση

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα. Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο». Ο άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει καμία ένδειξη. Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους. Το εισόδημα του ανηλίκου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

Είστε επαγγελματίας και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας  εδώ

Είστε ιδιώτης και χρειάζεστε λογιστή δείτε τις προσφορές μας εδώ

Αίτηση χωριστής δήλωσης συζύγων έως 06/05/2021

Αίτηση χωριστής δήλωσης συζύγων έως 06/05/2021